Digitaliseringen, vår tids största paradigmskifte, kommer att omvälva samhället mer än industrialiseringen. När verksamheten digitaliseras är det inte bara tekniken som förändras. Digital teknik är en katalysator för både kulturell och organisatorisk transformation. Och den kommer allt närmare. Vad betyder det för dig och din organisation och hur kan du förbereda dig för att möta förändringarna?

Välkommen till HR NU den 9 maj med temat Digitalisering i offentlig sektor!

Tid & plats
Datum: 9 maj 2017
Plats: Vasateatern
Vasagatan 19
Stockholm

Annika Jankell

Årets Moderator – Annika Jankell 

08.00 – Registrering & frukost

Svante Randlert09.00 – Svante Randlert
Hur får ni fler och mer rätt engagerade medarbetare?
Era medarbetare är idag den mest unika konkurrensfördelen för er organisation. Dessa individer och deras engagemang har aldrig varit mer avgörande för er framgång. Svante kommer dels att visa hur ni kan få fler engagerade medarbetare men även hur organisationer med högt engagemang hos medarbetare är de mest effektiva, och de som får nöjdast kunder och bäst resultat. Svante kommer även prata om de aktuella demografiska förändringarna samt obalansen mellan utbud och efterfrågan.

Om er förmåga att engagera och utveckla rätt medarbetare är helt avgörande för både gruppen och organisationens framgång, vad blir då konsekvenserna för organisationen om ni inte lyckas? Ni kommer få både inspiration och konkreta verktyg kring just detta.

Svante är Business & People Advisor på Academic Work. Han är en av landets mest anlitade konsult inom ämnet och arbetar dagligen med att hjälpa Sveriges största arbetsgivare. Han föreläser kontinuerligt för organisationer runt om i hela landet. Han är en av enbart fyra föreläsare bland över 1000, som genom tiderna lyckats få maxbetyget 5.0 av en hel publik hos Sveriges största chefsnätverk Close.

Seminarieval – Förmiddag

ALT 1: Ylva M Andersson, Rådgivare & expert på ledarskap och kommunikation

Dagens arbetsliv – lär dig leva, leda och verka i kaos.

Ylva M AnderssonNär världen blir allt mer omöjlig att förutspå, när ett förändrat världsläge omedelbart och plötsligt kan påverka din lokala verksamhet, när självklara roller, hierarkier och strukturer omkullkastas, när alla snackar ”digitalt” – vad innebär det för arbetslivet?

Ylva M Andersson menar att dagens arbetsliv kräver att vi lär oss navigera snabbt i en oförutsägbar värld, uthärda otydliga organisationer. Vi måste förstå luddiga chefer, som inte alltid förstår själva eller sina chefer. Vi behöver även söka vår egen utveckling för att bidra till verksamhetens. Det är viktigt att våga välja och fatta beslut utan ett tydligt underlag.

Helt enkelt lära oss att leva, leda och verka i konstant förändring i en komplex värld.

Vilka verktyg tar vi till? Vilka förmågor krävs? Vilka kompetenser bör vi rekrytera? Och vilka personligheter passar in? Eller är det något annat vi letar efter?

Ylva M Andersson har mer än 30 års erfarenhet från flera av landets största medieföretag. Bland annat som högsta chef för public servicebolagen i Göteborg. Hon har gedigen erfarenhet av att skapa innovativa och framgångsrika organisationer och leda komplexa förändringsarbeten. I dag driver Ylva bolaget MAY Strategies AB med fokus på ledarskap och kommunikation.

ALT 2: Anders Johrén & Tina Ekström
Digitalisering, arbetsmiljö & stress – En balansgång likt banan i ett kulspel

Anders JohrénDe positiva effekterna av digitaliseringen med snabbare vägar till resultat, flexibla arbetstider och möjlighet för fler att kombinera arbetsliv med privatliv på ett helt annat sätt än tidigare. Men så finns hålen i kulspelet där hela tiden, vid sidan om banan, med digitaliseringens negativa påverkan på arbetsmiljö och stressnivåer.
Vad kostar det att medarbetare trillar ner i hålen när de inte kan hålla balansen, inte alltid vara uppkopplade, inte sitta still hela dagen?
Vad är värdet av digitaliseringen kontra dess baksida inom arbetsmiljö?
Även om vi anser att hälsan är medarbetarens ansvar så blir det arbetsgivarens ekonomi.
Vi behöver ta fram ett ekonomiskt diskussionsunderlag för vår verksamhets situation och arbeta förebyggande, där finns ekonomin.

Anders Johrén civilekonom och nyckeltalsexpert på Nyckeltalsinstitutet. Han arbetar med utbildningar och konsultation, framför allt med ekonomiska argument och utredningar kring personalfrågor, hälsa och ekonomi. Budskapet är glasklart: Hälsosammare livsstil ger bättre ekonomi!

Tina Ekström, VD Nyckeltalsinstitutet AB. Tina arbetar med försäljning, workshop och utbildningar inom personalekonomi och har en gedigen bakgrund inom HR med många års erfarenhet som operativ samt strategisk chef.

ALT 3: Ulrik Simonsson
Attrahera och rekrytera talanger till offentlig sektor

Ulrik SimonssonUnder seminariet går Ulrik igenom specifika insikter om ungdomars attityd till arbetslivet, och de utmaningar den offentliga sektorn har när det gäller rekrytering av talanger. Under seminariet hjälper Ulrik oss att tillföra insikter och fingertoppskänsla i arbetet att attrahera ”millennials”. Vi tittar på allt från megatrender till snäva subkulturer för att beskriva unga på ett sätt de själva känner igen sig i, och inte minst dra slutsatser som inspirerar till handling.

Ulrik Simonsson är vd på Ungdomsbarometern och expert på Employer Branding. Ungdomsbarometern är Sveriges främsta undersöknings- och analysföretag vad gäller insikter och rådgivning kring ungdomar och generationsfrågor. Efter att i 25 års tid ha kartlagt Ungdomssverige och trendspanat inom en stor bredd av områden, har de byggt upp en unik databas av undersökningsresultat och är experter på ung insikt.

Ett av de områden Ungdomsbarometern arbetar allra mest med rör hur unga förhåller sig till karriärval.

12.00-13.00 – Lunch

Stefan Lindström
Hur hantera stress orsakad av digitaliseringen?
Vad driver och utvecklar oss som människor? Utveckling och förändring går hand i hand, vilket ger vilja och mod till att förändra. Tillsammans med effektiva metoder och verktyg kan det ge oanade effekter. Det gör också att kraven inom IT-hantering ökar och får konsekvenser när vårt ökade IT-användande kommer närmare in på oss. Det blir viktigt att på ett rationellt sätt hantera detta och att vi möter risken för psykisk ohälsa på arbetsplatsen, samtidigt som det skapas delaktighet och engagemang och att inte känslor, fara, hot och rädsla triggas.

Stefan har som enda svensk blivit uttagen att tala på the International Conference on Thinking – tre gånger i följd. I Sveriges är han kanske mest känd som skaparen av – EPT beteendeprofiltest samt IAD-testet (Internet Addiction Disorder) – stress- och beroendetester. Hans startade även Sveriges första Internetstressklinik.

Seminarieval – Eftermiddag

Ylva M AnderssonALT 1: Ylva M Andersson, Rådgivare & expert på ledarskap och kommunikation

Dagens arbetsliv – lär dig leva, leda och verka i kaos.

Anders JohrénALT 2: Anders Johrén & Tina Ekström
Digitalisering, arbetsmiljö & stress – En balansgång likt banan i ett kulspel

Ulrik SimonssonALT 3: Ulrik Simonsson
Attrahera och rekrytera talanger till offentlig sektor

Panel

I paneldebatten diskuterar vi insikter från dagen och hur digitaliseringen påverkar utvecklingen i offentlig sektor. Vi lyfter frågeställningar från dagens talare och seminariehållare och utmanar tankesätt. Hur påverkas vi av de nya digitala arenorna, och vilka utmaningar och möjligheter ger det medarbetare att möta framtidens behov? Hur påverkar det arbetsmiljön, ledarskapet och arbetsgivarvarumärket? Hur ser framtiden ut, och hur skapar vi en attraktiv arbetsmiljö med engagerade medarbetare?

Paneldeltagare

 • Ann-Kari Edenius, förbundsdirektör Bemanningsföretagen
 • Kjell Lindström, föreläsare, trendspanare och författare
 • Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal
 • Ylva M Andersson, föreläsare, rådgivare och expert på ledarskap och kommunikation
 • Anders Johrén, föreläsare och nyckeltalsexpert, Nyckeltalsinstitutet
 • Ulrik Simonsson, föreläsare och VD Ungdomsbarometern
 • Lena Hadad, HR-Direktör Akademiska Sjukhuset

 

Christer Olsson

När vi går från att vara medarbetare till medansvarig

Christer OlssonChrister Olsson pratar om hur vi påverkas av människors nya digitala vanor, med konstant feedback privat som inte alltid är lika frekvent på jobbet. Hur påverkar det oss och vad får det för effekter på oss? Vad kan vi konkret göra åt det? Christer lyfter även vilka faktorer som bidrar till organisatorisk attraktivitet och operationell effektivitet, och varför vi behöver gå från medarbetare till medansvarig.

Christer är fiskarsonen som gjort sunt förnuft till sin affärsidé och startade 1991 Utvecklingspoolen. Han är en av nordens mest anlitade föreläsare och har en unik förmåga att sätta fingret på det vardagliga samspelet mellan människor på ett sätt som inspirerar, manar till eftertanke och inte minst till handling.

17.30 – Avslut

Årets talare

 • Anders Johrén
  Anders Johrén
 • Ann-Kari Edenius
  Ann-Kari Edenius
 • Christer Olsson
  Christer Olsson Föreläsare, författare och företagsledare
 • Frida Boisen
  Frida Boisen Författare, föreläsare och digital chef
 • Kjell Lindström
  Kjell Lindström
 • Lena Hadad
  Lena Hadad
 • Lisa Lindström
  Lisa Lindström Företagsledare och tjänsteutvecklare
 • Svante Randlert
  Svante Randlert Business and People Advisor
 • Tina Ekström
  Tina Ekström
 • Tobias Baudin
  Tobias Baudin
 • Ulrik Simonsson
  Ulrik Simonsson
 • Ylva M Andersson
  Ylva M Andersson IHM Business School

Start typing and press Enter to search