Agneta JöhnkChef för avdelningen för arbetsgivarpolitik SKL

  Agneta Jöhnk, Chef för avdelningen Arbetsgivarpolitik på SKL
  Att klara våra framtida utmaningar inom välfärdssektorn där motivation och engagemang blir drivkraften.

   

  Vem är du?
  Jag har ca 30 års erfarenhet som ledare inom offentlig sektor, främst kommun och Landsting. Sedan 10 år ansvarar jag för Arbetsgivarfrågorna på SKL ( Sveriges kommuner och Landsting). Jag är en del av en härlig och ständigt växande familj.

  Vad ska du prata om?
  Efterfrågan på välfärdstjänster kommer att öka markant de kommande 10 åren på grund av demografin. För att möta de ökade välfärdsbehoven måste både arbetsgivare och medarbetare utmana traditionella arbetssätt och vara beredda på omfattande förändringar. Digitaliseringen kommer få ett ökat genomslag. Detta kommer ställa stora krav på ledarskapet, genom att leda förändringsarbetet så att engagemang och motivation blir en av drivkrafterna hos medarbetarna.

  Varför ska man komma till HR NU 2018 och lyssna på dig?
  Jag kommer fokusera på vad vi ser de kommande åren och vad vi kan göra för att lyckas bibehålla vår fina välfärd. Att våra ledare och medarbetare kommer lyckas i uppdraget är nödvändigt och definitivt möjligt.

  Vem var din bästa chef eller ledare och vad gjorde hen för att engagera dig?
  Jag har haft många bra chefer. Gemensamt för dem är att de har litat på mina förmågor, funnits tillhands vid behov och hjälpt mig när det har behövts. De har sällan stått framför mig utan de bästa har stått bakom mig. Framförallt har det funnits tilltro, tillit och en öppenhet.

  Start typing and press Enter to search